Faaborg frem til år 2036

1. FaaborgJob 04-07-19

Med disse 10 organisationer:

1. FaaborgJob
2. FaaborgEnergi
3. FaaborgVideo
4. FaaborgViden
5. FaaborgSalg
6. FaaborgService
7. FaaborgTV
8. FaaborgHelbred
9. FaaborgCBD
10. FaaborgLokalråd

skaber Faaborg Lokalråd 513 job inden år 2036 i Faaborg.

Faaborg by har overvundet mange forsøg på at kvæle byen.
Så måske er ”Faaborg byen der ikke vil dø”

Især FaaborgCBD amba kan blive et nyt industrieventyrer.

Klimadebatten raser så vi må ikke glemme 2. FaaborgEnergi