Grafikværksted

Til arbejde med grafiske teknikker kræver det, at der er en grafikpresse og en stående arbejdsplads med et bord i god længde og bredde: 2 1/2 x 70, hvor der kan indvalses, skæres papir og stå ætsekar.
Et antal borde med stole til tegning og aftørring af zinkplader.
Vigtigt er det, at der ikke må arbejdes med xylen og terpentin. Selve ætseprocessen varer ikke mange minutter, men en punktudsugning kan komme på tale.

Vi skal bruge depotrum til tør opbevaring af papir og tryksværte.
Radernåle, linoleumsknive, valser, klude mm.

Rummets størrelse er ikke så vigtig, det kræver blot, at der er et trykke- og ætsebord.
Er man mange en dag, så kan man nok inddrage øvrige lokaler.

I virkeligheden kan man sagtens have ler- og grafikværksted i sammen rum – det forudsætter blot at pladsen så ikke er for trang.