Udstillingsaktiviteter

Huset egner sig godt til at kunne rumme udstillinger af fx maleri på mange af de vægge, der er på de forskellige etager.
Derfor har vi valgt den model, der hedder galleriskinner med snore i de mest velegnede rum, hvilket også inkluderer trappearealerne. Galleriskinnerne købes fra beløbet på ca. 27000, vi fik tildelt fra borgerbudgettet.
Det vil give et spændende perspektiv til præsentation af værkerne, når de kan følges rundt i forskellige lokaler og samtidig holdes sammen via trapperegionerne.
Behovet udover galleriskinner ligger i småreparationer og maling af væggene.

Mindre glasmontrer kan placeres, når der udstilles keramik eller småskulpturer.