7. FaaborgTV

Projekt ”Sænk havtemperaturen”
beskriver Michael Sørensen i 4 videoer. FA, JA og NSL spørger ind til varmepumpeanlægget som består af 1 compressor og 1 varmeveksler begge fra Danfoss. En cirkulationspumpe fra Grundfoss sender havvand til varmeveksleren. Varmen ender i en lagertank, som derefter forsyner Forsamlingshuset. Anlægget vil kunne forsyne 10 huse med varme, hvis det bliver registreret som en forsyningsvirksomhed. 7 små film skal beskrive anlægget.