Pitch om FaaborgTV

De næste produkter FaaborgTV kan fremskynde er:
– Få beskrevet Hardeshøj anlægget så vi kan sælge kopier af anlægget til kystnære byer.
– Da det pt koster 300 kr for 5 stk. cannabisfrø er det et godt sted at starte med CBD projektet. Kemiske analyser, identifikation af CBD planter og certificering
– Fjernundervisning er måske et produkt som kunder vil betale for. Det gøres via Zoom.
– TV studie hvor der kan inviteres gæster. FA, JA, NSL og andre kan være studieværter. spørger ind til varmepumpeanlægget som består af 1 kompressor og 1 varmeveksler begge fra Danfoss. En cirkulationspumpe fra Grundfoss sender havvand til varmeveksleren. Varmen ender i en lagertank, som derefter forsyner Forsamlingshuset. Anlægget vil kunne forsyne 10 huse med varme, hvis det bliver registreret som en forsyningsvirksomhed. 7 små film skal beskrive anlægget.