Pitch om FaaborgViden

Organisationen ”FaaborgViden” vil i samspild med andre organisationer, de sociale medier, email og hjemmesider skabe grobund for initiativer, der bliver til job og virksomheder.
Møderne på Zoom kommer til at bidrage til opbyggeningen af vidensbanker. Projekterne ”Sænk havtemperaturen” og ”videokonferencer” har førsteprioritet. De kræver begge stor tålmodighed og mange ressourcer for at blive til virkelighed.